Voor al uw adviezen en bodemonderzoeken
ID Geotechniek B.V. is een adviesbureau met een uitgebreide geotechnische ervaring. Tot onze klanten behoren ondermeer constructeurs, architecten, aannemers en particulieren. De accenten in de dienstverlening liggen op snelheid en kwaliteit voor een scherpe prijs.

Wij zijn gespecialiseerd in het bepalen van de draagkracht van paal- en staalfunderingen, zettingsprognoses en bouwputten. Ook advisering ten behoeve van funderingsherstel behoort tot onze competenties. In de bouwput kunnen wij palen acoustisch doormeten en grondverbeteringen controleren op vastheid.

Wij kunnen voor u het volledige pakket aan geotechnische onderzoeken uitvoeren zoals bijvoorbeeld sonderingen, boringen, peilbuizen en laboratoriumonderzoek. Indien u reeds in het bezit bent van een bodemonderzoek op de betreffende locatie, dan kunnen wij ook alleen de geotechnische advisering voor u verzorgen.

Het Atrium-gebouw Na het ontwerp van een pand door een architect zal een constructeur berekeningen uitvoeren.
Uit de berekeningen van de constructeur volgen de lasten die op de fundering werken.

Op locaties waar weinig samendrukbare grondlagen aanwezig zijn, komt mogelijk een fundering op staal in aanmerking. Wanneer de te verwachten zettingen te groot zijn dient een fundering op palen te worden toegepast.

Op de Nederlandse markt zijn veel verschillende paalsystemen te verkrijgen. Aan de hand van de funderingslasten en ook omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld de trillingsgevoeligheid van een belendend pand, kan een keuze worden gemaakt voor het economisch en technisch optimale paalsysteem. IDgeotechniek kan u helpen bij het maken van deze keuze en het verwerken hiervan in een funderingsadvies.

Funderingen van woningen en gebouwen kunnen bestaan uit een paalfundering of een fundering zonder palen, de zogenaamde fundering op staal. In het westen van Nederland zijn begin deze eeuw veel woningen op houten palen gefundeerd. Bij veel van deze woningen is scheurvorming in het metselwerk opgetreden.

Uit funderingsonderzoeken blijkt helaas al te vaak dat de palen zijn aangetast (palen-pest) en is een funderingsherstel nodig. Bij een funderingsherstel wordt meestal de vloer van de begane grond verwijderd, nieuwe palen ingebracht en een betonvloer over de nieuwe palen gestort.

Deze betonvloer zal in de muren ingekast worden en draagt dan als het ware de woning. Afhankelijk van de bouwkundige staat van de woning en die van de belendende panden zal meestal gekozen worden voor een inwendig geheide stalen buispaal of een gedrukte stalen buispaal.
Het oude stationsgebouw

IDgeotechniek kan voor u het benodigde bodemonderzoek en bijbehorende funderingsadvies verzorgen. Indien gewenst kunnen wij u tevens in contact brengen met een deskundig constructeur en aannemer die het funderingsherstel voor u gaat uitvoeren.

Contactinformatie:

ID Geotechniek B.V.
Zuiderweg 40
1461 GC Zuidoostbeemster

tel : 023-8200313
fax : 023-8200314

KvK : 59325887
ln.keinhcetoegdi@dvm


Op al onze werkzaamheden zijn de DNR 2005 alsmede onze algemene voorwaarden van toepassing.